ЕКИП ОТ СПЕЦИАЛИСТИ

Нашият  екип от специалисти включва:

Оп.Бк. Филиз Алендарова

Филиз Алендарова е медицинска сестра с магистратура по 
“ Обществено здраве и здравен мениджмънт” в Медицинския 
университет в София, предстои и също докторантура с 
дисертационен труд свързан с децата с увреждания. Тя е 
хипербарен специалист, в „Oxy for life”, работещи заедно с 
Българската асоциация по хипербарна оксигенация. Филиз 
Алендарова също е почетен член на Център за ранно детско 
развитие „Всяка дума”. Това е сдружение на 
професионалисти в областта на детското развитие и 
медицината. 

Оп. Бк. / тех. под. Васил Капинчев

Завършва образованието си през 2004г. Занимава се с водолазно дело и хипербарна оксигенотерапия. Последния си курс на обучение завършва през 2015 във ВМА.