ИСТОРИЯ

„Понижаването на нивото на кислород – а не глобалното затопляне – се явява истинската опасност, възникнала пред човечеството.”

~ Доктор Филип С. Стевиш

За кислорода

Кислородът е 8-мият елемент в Периодическата таблица (заряд на ядрото 8),химически символ – О, относителна атомна маса 16. Валентността на кислорода в съединенията е равна на две, най – разпространената степен на окисляване -2. Молекулата на кислорода О2, относителна молекулна маса 32 (а.е.м.). Произходът на този газ на Земята и до днес остава най-голямата загадка.

Съществуват няколко теории:

Кислородът се е образувал от водата в горните слоеве на атмосферата под въздействието на UV – лъчите; Кислородът се е образувал в резултат на фотосинтезата в по-късните стадии на развитието на Земята. В атмосферния въздух непрекъснато текат 2 процеса: попълване и изчезване на кислорода.

 

Първият се извършва за сметка на фотосинтезата на зелените растения, фото-химическото разлагане на водните пари в горните слоеве на атмосферата и деятелност на фитопланктона на моретата и океаните (водеща роля).

В днешно време…

В днешно време хората по целия свят започват да разбират каква чудодейна сила притежава кислородът. Кислородната терапия е станала толкова популярна, че се появиха кислородни барове, кремове, коктейли и много други. Работата е там, че добавеният кислород помага да се справите с много проблеми – наднормено тегло,недостиг на енергия и лошо здраве. Хората, на които не им достига кислород, лягат да спят изморени и се събуждат такива.

 

Те страдат от главоболие, запек, лошо храносмилане, болки в мускулите, ревматизъм, болки в гърба и стъпалата, кариес и парадонтоза, понижени зрение и слух, загуба на паметта, ангина, бронхит, астма, синусни инфекции и емфизема. Тези болести и загубата на нормалните функции на организма преследват хората от млада възраст и не се разделят с тях до преждевременната им смърт.

Известно е….

Известно е, че повече от 90% от енергията на организма се произвежда благодарение на кислорода и колкото повече кислород получаваме, толкова повече енергия имаме. Това е много важно в днешно време във връзка с влошаването на земната екология. Нашите способности да мислим, чувстваме и действаме се проявяват само благодарение на енергията от кислорода, а липсата му е причина да сечувствамеизморени. За да преживее човек, трябва да е способен да поглъща кислород от атмосферата и да го транспортира до клетките, където той участва в метаболизма. Някои клетки могат за кратко време да произвеждат малко количество енергия без участието на кислород (анаеробен метаболизъм).

 

Другите органи (например, мозъкът) са съставени от клетки, които могат да съществуват само при постоянното им снабдяване с кислород (аеробен метаболизъм). Различните тъкани имат различна степен на толерантност към липсата на кислород (аноксия). Мозъкът и сърцето са най-уязвимите органи. В началото недостигът на кислород засяга функцията на органа, а след време предизвиква и необратими морфологически промени (след няколко минути, в случая с мозъка), когато да се възстановят тези функции вече е невъзможно.