РЕЗУЛТАТИ

Графика с резултати на деца подложени на ХБОT.

„Вече като оцветява излиза все по-малко от очертанията. Научи се да рисува слънце. А днес на таблото бяха сложили и единици, писани от него“

~ Д.К (майката на детето).

Оцветяване на дете с аутизъм след 10 процедури ХБОТ.

Ето как едно 17-годишно момиче с аутизъм оцветява картинки преди и след ХБОТ: a/преди ХБОТ b/след една седмица-5 процедури ХБОТ c/след 3 седмици – 15 ХБОТ d/след 5 седмици – 20 ХБОТ.