ЦЕНИ

Една процедура – 40 лв. 

+ Отстъпка при повече посещения 

* времето на процедурата може да варира от 40 мин. до 60 мин. за да бъде съобразено със здравословното състояние и нуждите на клиентите

Указания за работа с барокамера

СВЪРЖИ СЕ С НАС